Skoletjeneste

Formål

Formålet er at udbrede kendskabet til det danske Hjemmeværns historie samt dele af besættelsestiden.

Skoletjenesten ved Hjemmeværnets Historiske Center skal give børn og unge mennesker mulighed for ved besøg og rundvisning på centeret samt ved opgaver og øvelser på centeret at skaffe sig kendskab til og indsigt i Hjemmeværns historie.

Det er centrets hensigt, at de besøgende skoleklasser ved målrettet opsøgende arbejde i centerets samlinger og aktivitetstilbud erhverver sig en dybere forståelse for hjemmeværnets historie. 

Målgrupper

Målgrupperne er børn og unge fra ca. 8 år til 18 år.


Adgangsbestemmelser:

Under besøget har læreren ansvaret for klassen og skal holde opsyn med eleverne.

Der bedes tages hensyn til øvrige gæster. Vær opmærksom på, at der kan foregå andre aktiviteter og rundvisninger.

Læreren skal følge eleverne i udstillingerne. Hvis eleverne er i stand til at følge retningslinjerne på egen hånd, er de dog velkomne til at gå rundt i udstillingerne alene.

Centerets genstande må ikke berøres med mindre andet er angivet.

Det er tilladt at fotografere i alle lokaler.

Medbragt mad og drikke:

Der er mulighed for at indtage medbragt mad og drikkelse ved bordene i det store mødelokale.

Det er ikke muligt at købe mad eller drikke vare, men det er tilladt at medbringe begge dele.

Ved spisning af medbragt mad har klassens lærer ansvar for at der efterfølgende ryddes op og at der ikke efterlades affald i centerets lokaler.

 Aktiviteter:

  • Almindelig rundvisning
  • Historie time for de store
  • Historie fortællinger for de mindste
  • Iklædning i soldater tøj for de mindste

Praktiske oplysninger:

Bestilling af rundvisninger:

Ønskes der en rundvisning i centerets samlinger, skal dette bestilles på forhånd.

En rundvisning varer cirka en time og finder sted i centerets udstillinger og mødelokaler.

Bestilling af rundvisninger skal ske ved henvendelse til Michael Hviid. Det anbefales at bestille i god tid inden besøget.

Se kontakt oplysninger under fanebladet: Kontaktoplysninger

Når man kontakter centeret for at aftale en rundvisning, kan der evt. aftales særlige fokuspunkter eller temaer for rundvisningen.

Åbningstider:

Onsdag i lige uger kl. 19.00 - 22.00

Første lørdag i hver måned kl. 09.00 - 15.00

Besøg uden for alm. åbningstid:
Der er mulighed for at besøg centeret og Kommandocentraleb udenfor alm. åbningstid for Hjemmeværnskompagnier, øvrige grupper og foreninger mm 

Del siden