Velkommen til våbenhulen i Rydhave Skov

Spencer pkt 20 Havris Hede

Spencer pkt 20 Havris Hede

Våbenhulen her er fra 2. verdenskrig.

Danmark blev besat af Tyskland den 9. april 1940. Det var dog i 1943-44 at arbejdet blev organiseret, og modstanden mod tyskerne kom i gang.

Englænderne var begyndt at flyve våben og sprængstof til Danmark. Ingeniør Erik Rørbæk Madsen fra B&O i Struer kom og spurgte Kr. Elmholdt, Rydhave, om han kunne skaffe noglefolk, til at modtage våben og øvrigt materiel fra luften.Der blev så dannet flere grupper med folk fra både Struer, Vinderup og omegn som kunne tage imod nedkastningerne og få materiellet af vejenSidst i september 44 kom den første nedkastning på pladsen på Havris Hede (kaldet punkt 20 eller Spencer).

Det var en god plads, den var let for de engelske piloter at finde. Landet var jo mørkelagt, så der skulle nogle karakteristiske kendemærker til for at de kunne finde vej.

Short Stirling

Short Stirling

Man besluttede så at grave en hule ude i Rydhave skov og bruge den som opbevaringsdepot til våbnene var pakket ud og omladet i transportkasser, så de kunne sendes videre med tog eller bil til andre egne i landet, hvor modstandsbevægelsen skulle bruge dem.

Hulen blev gravet ud ca. 3x7 m og godt i mandshøjde, loftet bestod af træstammer med tagpap og et godt lag jord over. Bunden blev drænet og belagt med brædder. Indgangen blev lavet i siden og med en lem i loftet, så containerne kunne sliskes ned, så man kunne stå nede i hulen og pakke om.

 Lys fik man også etableret, det var med bilbatterier og bilpærer. Til slut blev der plantet træer oven på hulen, så den var meget vanskelig at finde. Det blev til i alt 10 nedkastninger på pladsen på Havris Hede, og det meste af våbnene og sprængstoffet, blev omladet og sendt videre herfra.

 Efter krigens ophør lå hulen hen og faldt sammen, indtil den i 1987 blev retableret og genindviet af Jens Toldstrup, som var chef for alle nedkastninger i Jylland.

Fra venstre nederste række: Niels Moesgaard Madsen, Børge Thomsen, Henning Duesgaard, Chr. Christensen alle Vinderup - Ryde, Helge Randsbæk og Chr. Stefansen Struer. 2. række: Niels Skovbakke Vinderup, Alexander Storgaard Handbjerg, Rud Lauth Struer, Asger Moesgaard Madsen, Kr. Moesgaard og Hardy Miller Vinderup - Ryde, Niels Strand Struer, Kr. Mikkelsen Vinderup, Børge Neergaard og Emil Hansen begge Struer, Chr. Elmholdt Rydhave Slot, øverst Svend Aage Jensen Vinderup, "Storm" Jens Juhl Rasmussen Rydhave, Lars Rølle og vognmanden Chr. Jensen Struer, Chr. Bendtsen Vinderup og Ejnar Jensen Struer, på holdet mangler Svenning Elmholdt Rydhave og A. Kruse Andersen Struer.

For yderlige infomationer omhandlende Modstandsbevægelsen i Struer og Vinderup kan disse findes på dette link: http://www.photostory.dk/?page_id=2247

Historien om Henning Dusgaard og den arrede tegnebog.

En tilbagevendende begivenhed for cirka 30 gamle modstandsfolk fra Vinderup – Struer egnen var, at mødes på det gamle Hjemmeværnsmuseum i Holstebro.

Ved den lejlighed skiftede en gammel arret tegnebog ejer og blev indlemmet isamlingen.

Det var en tidligere skovejer Kr. Elmholdt, der med afleveringen af tegnebogen opfyldte et ønske fra et af Rydhave – gruppens dristige medlemmer, Henning Dusgaard, Vinderup.

Tegnebogen bar tydelige spor af et projektil.

Herom berettede Elmholdt, at Dusgaard en aften i vinteren 1945 var på vej hjem fra et ophold i den hemmelige våbenhule i Rydhave Skov. Han boede ved siden af det hus, hvor den tyske kommandant havde etableret sig. Vagtposterne den aften var ganske unge, store drenge nærmest.

Han blev ikke overrasket over, at de råbte ››halt‹‹, men derimod over, at de ikke havde tålmodighed til at vente på hans reaktion, men gav sig til at skyde efter ham. Han sprang over en hæk, men mærkede, at han blev ramt af et strejfskud. Skuddet trak et langt spor i tegnebogen og efterlod Dusgaard med et kødsår, som et andet medlem af Rydhave-gruppen, Læge Kr. moesgaard lappede sammen med en ››klemme‹‹.

Dusgaard var ikke værre medtaget, end at han dagen efter meldte sig til tjeneste med henblik på en natlig jernbanesabotage.

Kildehenvisning: Ken

Opsætning af mindesten ved våbenhulen april 2008

Adelsslægten Scheel stammer fra slottet Rydhave, som er beliggende i Vinderup Kommune, nu Holstebro Kommune. Scheels våbenskjold kombineret med Vinderups byvåben, som er et blåt skjold med en flyvende fiskehejre.
Rydhave Slot var under 2. Verdenskrig centrum for modstandsbevægelsen i  Struer og Vinderup.

Adelsslægten Scheel stammer fra slottet Rydhave, som er beliggende i Vinderup Kommune, nu Holstebro Kommune. Scheels våbenskjold kombineret med Vinderups byvåben, som er et blåt skjold med en flyvende fiskehejre.
Rydhave Slot var under 2. Verdenskrig centrum for modstandsbevægelsen i Struer og Vinderup.

Tholstrupgruppen fra Skive havde foranlediget opsætningen af en mindesten for modstandskampen og for Rydhavegruppen.

Skov og Naturstyrelsen havde renoveret ”Hulen” på flotteste vis.

Nedgangen til hulen
Nedgangen til hulen
Den gamle indgang
Den gamle indgang
Skov og Naturstyrelsen
Skov og Naturstyrelsen
Skov og Naturstyrelsen
Skov og Naturstyrelsen
Monumenternes mænd
Monumenternes mænd

Indvielsen af våbenhulen den 4. maj 2008

Traditionen tro markerede de lokale hjemmeværnsfolk fra Vinderup, nu Rydhavedelingen i Holstebrokompagniet, befrielsesaftenen den 4. maj 1945 ved en sammenkomst ved modstandsbevægelsens våbenhule i skoven bag Rydhave Slot.

Dette skete tillige efter at Skov og Naturstyrelsen havde renoveret ”Hulen” på flotteste vis, samt at Tholstrupgruppen fra Skive havde foranlediget opsætningen af en mindesten for modstandskampen og for Rydhavegruppen. 

Fhv. kompagnichef Alfred Richard Sørensen var som vært - toastmaster for arrangementet sammen med Jette Nordlien. 

Bankdirektør Jens Nipper fra Vinderup Bank, samt Leif Bech Hald foretog selve afsløringen, ligesom Jens Nipper holdt hovedtalen. Desuden talte fhv. borgmester og modstandsmand Jens Peder Hedegaard, Vinderup. Deltagerne var velsignede af et meget flot sommeragtigt vejr, som gjorde det let at bevæge sig de ca. 500 m ned til området med hulen og tilbage igen til det fælles kaffebord i ungdomsskolens cafeteria. Der deltog det største antal i mange år; lokale, fra Skov og Naturstyrelsen, Tholstrupgruppen, hjemmeværnsfolk og fra Hjemmeværnets Historiske Center. Det anslås til langt over et hundrede besøgende.

Jens Nipper fra Vinderup Bank og Leif Bech Hald
Jens Nipper fra Vinderup Bank og Leif Bech Hald
Jens Peder Hedegaard
Jens Peder Hedegaard
Tholstrupgruppen
Tholstrupgruppen
Faneløjtnant fra HVKHOL
Faneløjtnant fra HVKHOL

Minder fra besættelsestiden ,,Vinderup/Ryde gruppen"

Flere historier kan læses på Vinderup Egnshistorisk Forenings hjemmeside.

Del siden