Velkommen til 

Hjemmeværnets Historiske Center Holstebro.

Centeret blev i sin nuværende form indviet d. 28. februar 1975, og at det kunne lade sig gøre, skyldes ene og alene én mand, nemlig Carl Fonager der umiddelbart efter 2. Verdenskrig startede sin samling af våben og effekter på sin landejendom ved Sørvad.

Da denne samling efterhånden voksede sig større og større fik han Holstebro Kommune til at støtte sig, og fik de nuværende lokaler, hvor samlingen forsætter sin vækst.

I starten var her en af Danmarks største våbensamlinger, men i forbindelse med "Rockerkrigen" i 1996, blev disse fjernet, og kun enkelte er tilbage, og er demilitariserede.

Centeret drives af en flok entusiastiske frivillige Hjemmeværnsfolk, der lægger et stort arbejde i at indsamle og registrer effekter fra tiden bag os.

Der er altid personel til at guide rundt, samt måske fortælle en lille anekdote om mange af de spændende ting der findes på centeret.

Vi håber du finder vores samling interessant, og vil fortælle om os hvor du kommer frem.

Håber vi ses! 

Venlig Hilsen

Personalet på Hjemmeværnets Historiske Center