HJVD 21 Holstebro

Distriktets første chef, stabsofficiant K.P. Thomsen fra Jydske Flyverafdeling i Karup, blev kontaktet af generalmajor Johnstad Møller, som overtalte ham til at søge stillingen som chef for det nye hjemmeværnsdistrikt i Holstebro. Distriktets navn blev HJVD 21 Holstebro, hvilket betyder Region II Distrikt I.
Thomsen blev ansat den 15. februar 1949 og lejede et hus i Holstebro, hvor et værelse blev brugt til distriktskontor, og fru Thomsen blev ansat som kontorassistent.
I 1950 skulle huset rives ned for sygehusudvidelse og Thomsen lejede et andet hus ved Sundevedsgade, det blev så også for lille, og han købte et hus, Gylleborg, Vestervang 20, som også blev indrettet med et distriktskontor i privatboligen.

I 1961 blev Ringkøbing - Ørnhøj - Holstebro Jernbane nedlagt, og Hjemmeværnet købte stationsbygningen i Holstebro, Sydbanevej 20, og indrettede den til distriktskontor. Bygningen blev distriktets domicil indtil januar 2006, hvorefter distriktet flyttede ind på Skive kaserne.
K.P. Thomsen var en meget dygtig og afholdt chef, han var også meget aktiv, hvilket kan ses på en daglig styrkemelding fra 01. januar 1953, hvor distriktet har 16 kompagnier med ialt 1730 medlemmer. 

HJVD 21 HOLSTEBRO                                                                            01.04.1949 – 30.09.2005

HJVK 2100   STABSKOMPAGNIET                                                           01.01.1968 – 30.09.2005

HJVK 2101   LEMVIG                                                                             01.04.1949 – 30.11.2000

HJVK 2102   BOVBJERG                                                                        01.07.1953 – 31.08.2000

HJVK 2103   STRUER JERNBANEKOMP.                                                  15.01.1952 – 31.07.1976

HJVK 2103   TVIS                                                                                 01.12.1982 - 30.09.2000

HJVK 2104   STRUER                                                                            01.04.1949 – 31.08.2000

HJVK 2105   KILEN                                                                               01.04.1950 – 30.11.2000

HJVK 2106   VINDERUP                                                                         01.10.1951 – 31.01.2001

HJVK 2107   HOLSTEBRO                                                                      01.04.1949 – 30.09.2000

HJVK 2108   AULUM (overført til HJVD Herning)                                   01.05.1949 – 01.07.1964

HJVK 2108   THYHOLM (overført fra Thisted)                                        01.07.1999 - 01.09.2005

HJVK 2109   HESTBJERG                                                                       01.09.1951 – 30.09.2000

HJVK 2110   SKAVE  (overført til HJVD Herning)                                    01.04.1949 – 01.07.1964

HJVK 2113   SKIVE                                                                               01.04.1949 – 31.01.2001

HJVK 2114   SPØTTRUP                                                                        01.09.1951 – 31.01.2001

HJVK 2115   NORDSALLING                                                                   01.10.1951 – 30.10.2000

HJVK 2116   BØVLING                                                                           01.04.1950 – 30.09.2000

HJVK 2117   FELSTED                                                                            01.01.1991 –

HJVK 2118  Husby                                                                                01.04.1949 – 31.12.1990

HJVK 2119  Ulfborg                                                                             01.01.1952 – 31.12.1990

HJVK 2120 STORÅEN                                                                            01.05.1950 – 30.10.2000

HJVK 2121   STABSKOMPAGNIET                                                           01.10.1954 –31.12.1967

HJVK 2121   UDRYKKEKOMPAGNI/PATRUJEKMP                                     01.01.1974 –

HJVK 2122   HØVSØRE                                                                          01.09.2000-01.10.2005  

HJVK 2123   NR. FELDING                                                                     01.10.2000 – 01.10.2005

HJVK 2124   HOLSTEBRO                                                                      01.10.2000 – 01.10.2005

HJVK 2125   KLOSTERHEDEN                                                                 01.12.2001 – 01.10.2005

HJVK 2126   ODDESUND                                                                        01.09.2000 – 01.10.2005

HJVK 2127   VIGEN                                                                               01.02.2001 – 01.10.2005

HJVK 2129   ØSTSALLING                                                                      01.11.2001 – 01.10.2005

HJVK PO-A 2130 HARDSYSSEL                                                               01.02.1957 – 31.12.2005

HJVK PO-A 2131 KRABBESHOLM                                                            01.07.1958 – 31.12.3005

HJVK PO-A 2132 SKODBORG                                                                      1970 - 31.12 1986

Hjemmeværnsdistrikt 26 Herning - Ringkøbing

Hjemmeværnsdistrikt 26 Herning - Oprettet den 5. februar 1949 - nedlagt 30. juni 1964 

Det første Hjemmeværnsdistrikt blev officielt oprettet på Viborg kaserne den 5. februar 1949.

Distriktet blev oprettet i det, der dengang hed Region II. Det blev officielt oprettet den 1. april 1949, men havde været i gang med arbejdet nogle måneder. Betegnelsen Region II blev den 7. september 1950 ændret til Hjemmeværnsregion II.
Samtidig med oprettelsen af regionen blev oberstløjtnant O.E. Busch udnævnt til regionsleder og oberst, og han blev dermed regionens første chef.
Af regionsbefaling nr.108 af 10. november 1953 fremgår det, at distriktets betegnelse for fremtiden er Distrikt Herning eller Distrikt 26 Herning – hvilket betyder Region II distrikt 6.
I starten havde kompagnierne tre cifre i deres betegnelse efterfulgt af et bynavn, f.eks. Kompagni 264 Skjern
Allerede i 1950 fremgår det dog af gamle befalinger, at man i forbindelse med oprettelsen af mange nye kompagnier gik over til en betegnelse med fire cifre og et navn, f.eks. 2720 Bording. Disse betegnelser var med enkelte justeringer gældende helt frem til år 2006, hvor man gik over til bogstavbetegnelser.

Distriktets første chef blev
Kaptajn Helge Bork-Larsen,
Ringkøbing.
Den nye distriktschef blev udnævn den 15. februar 1949.                                         

I årene fra 1. april 1949 frem til 1. oktober 1959 havde distriktet kontor i privaten hos hos Bork-Larsen på adressen, Østergade 48, Ringkøbing
Ifølge lejekontrakt af 20. juni 1951 lejer forsvarsministeriet et kælderlokale 9,6 m2 af Bork -Larsen.
Efter et par år, hvor opgaverne bliver større og flere blev pladsen for trang, hvorefter Bork-Larsen foretager en ombygning og hjemmeværnet lejer yderligere et lokale på 27 m2 med centralvarme og egen indgang, udenfor kontoret er der toilet med håndvask og varmt og koldt vand. Derudover havde man et arkivrum på 28 m2

Opgaverne fortsatte dog med at vokse og behovet for flere og større lokaler til kontor, arkiv og materiel blev efterhånden så stort, at der måtte findes andre lokaler.
Købmand Marius Pedersen ejede ejendommen Torvet 20 i Ringkøbbing, hvor der i stueetagen var 6 lokaler incl. køkken, som blev ledige i løbet af eftersommeren 1959 og som efter en istandsættelse blev taget i brug af hjemmeværnet ca. 1. oktober 1959. 

Disse lokaler brugte man frem til ca. 1965, hvor hjemmeværnet endnu engang fik behov for mere plads. Denne gang købte  man en stor villa på Holstebrovej 13 i Ringkøbing.

Stueetagen i hovedbygningen blev brugt til kantine, møder og uddannelser og på 1. salen havde chefen, uddannelsesofficererne og administrationen kontor.  

Da hjemmeværnsdistrikt 26 Herning blev oprettet var det med kompagnier i alle områder i den sydlige del af Ringkøbing Amt.
Området strakte sig fra Hvide Sande i vest til Bording i øst, fra Tim og Vildbjerg i nord til Lyne i syd og videre lang amtsgrænsen mod øst.
Fra starten i 1949 blev distriktet oprettet med 12 kompagnier, men tingene udviklede sig og frem til delingen af distriktet i 1964 kom flere kompagnier til.

Fra den 1. juli 1964 blev distrikt 26 Herning delt i to til et Hjemmeværnsdistrikt 26 Ringkøbing og et distrikt 27 Herning.

Hjemmeværnsdistrikt 27 Herning

Hjemmeværndistrikt 27 Herning oprettes den 1. juli 1964.

Oprettelsen skete som følge af, at man havde indset det fornuftige i, at kompagnierne der var involveret i bevogtningen af Flyvestation Karup var hjemmehørende i samme distrikt.

I brev af  25. juni 1964 skriver stabschef i hjemmeværnet S. A. H. Traulsen, følgende til forsvarsministeriet under emnet:
Oprettelse af nyt hjemmeværnsdistrikt.
Under henvisning til Ref. skal hjemmeværnet indberette, at der ved oprettelsen af Hjemmeværnsdistrikt 27, Herning pr. 1. juli 1964 vil blive foretaget efternævnte ændringer i tilhørsforholdet for hjemmeværnskompagnier i de ved oprettelsen berørte hjemmeværnsdistrikter.

Følgende kompagnier udgår af hjemmeværnsdistrikt 21 Holstebro og overgår til Hjemmeværnsdistrikt 27, Herning:
Hjemmeværnskompagni 2108, Aulum, der herefter betagnes som Hjemmeværnskompagni 2708, Storå.
Hjemmeværnskompagni 2110, Skave, der herefter betegnes som Hjemmeværnskompagni 2710, Skave.

Følgende Hjemmeværnskompagni udgår af Hjemmeværnsdistrikt 22, Viborg, og overgår til Hjemmeværnsdistrikt 27, Herning:
Hjemmeværnskompagni 2202, Dollerup, der herefter betegnes som hjemmeværnskompagni som Hjemmeværnskompagni 2701, Kongenshus.

Følgende Hjemmeværnskompagni udgår af hjemmeværnsdistrikt 25, Silkeborg og overgår til Hjemmeværnsdistrikt 27, Herning:
Hjemmeværnskompagni 2519, Nr. Snede, der herefter betegnes som hjemmeværnskompagni 2723, Nr. Snede.

Fra det gamle Hjemmeværnsdistrikt 26, Herning, udgår følgende Hjemmeværnskompagnier og overføres til det nye Hjemmeværnsdistrikt 27, Herning, uden ændring af lokalitetsbetegnelsen:

         Hjemmeværnskompagni 2612  Sunds     herefter betegnet som 2712  Sunds
                    "                         2613  Herning                                    2713  Herning
                    "                         2615  Herning                                    2715  Herning
                    "                         2616  Tjørring                                    2716  Tjørring
                    "                         2617  Hammerum                               2717  Hammerum           
                    "                         2619  Ikast                                         2719  Ikast
                    "                         2620  Bording                                     2720  Bording

Hjemmeværnsdistrikt 27, Herning består herefter af 12 kompagnier, incl. et nyoprettet halvkompagni med betegnelsen, hjemmeværnshalvkompagni 2702, Grate.


I perioden fra 1. juli1964 til 30. september 1964 fungerer obersløjtnant B. P. Thøgersen som midlertidig chef for distriktet, indtil den endelige chef kan blive udpeget og udnævnt.
Det bliver major af infanteriet Carl poul Larsen,der udnævnes til distriktsleder af 2. grad og ansættes som chef for Hjemmeværnsdistrikt  27, Herning fra 1. oktober 1964.

Hærhjemmeværnsdistrikt Skive

Distriktets start

Hærhjemmeværnsdistrikt Skive er oprettet den 01. januar 2006 ved sammenlægning af de tidligere Hjemmeværnsdistrikter 21 Holstebro og 22 Viborg med domicil på Skive kaserne sammen med Totalforsvarsregion Midtjylland og Ingeniørregimentet.

Distriktets første chef er major Kim Hartvig Sørensen med i alt 15 ansatte.

Kaptajn K.P. Thomsen

Chef for Hjemmeværnsdistrikt Holstebro 1948 - 1962

Major Svend Kiærskov

Chef for Hjemmeværnsdistrikt Holstebro 1962 - 1978

Major E.E. Pedersen

Chef for Hjemmeværnsdistrikt Holstebro 1978 – 31.03.1999

Major F.T. Christensen

Chef for Hjemmeværnsdistrikt Holstebro 01.04.1999 – 31.10.2003

Kaptajn Anders Secher

Fg. Chef for Hjemmeværnsdistrikt Holstebro 01.11.2003 – 31.05.2004

Kaptajn Bjarne Jeppesen

Fg. Chef for Hjemmeværnsdistrikt Holstebro 01.06.2004 – 15.07.3004

Major Kim Hartvig Sørensen

Chef for Hjemmeværnsdistrikt Holstebro 16.07.2004 – 31.12.2005

Chef for Hærhjemmeværnsdistrikt Skive 01.01.2006 – 31.12.2008

Major Gert Kingo Andersen

Chef for Hærhjemmeværnsdistrikt Skive 01.01.2009 – 31.12.2010

Oberstløjtnant Poul-Erik Ebbe Andersen

Chef for Hjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestjylland 01.01.2011 - 0x.0x.2013

Oberstløjtnant Jens Sund

Chef for Hjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestjylland 0x.0x.2013 - 01.05.2015

Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestjylland

Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestjylland blev etableret den 1. januar 2011, som en del af forsvarsforlig 2010 - 2014.

Dette nye distrikt er opstået med udganggspunkt i en sammenlægning af Hærhjemmeværnsdistrikt Herning, Hærhjemmeværnsdistrikt Skive og med tilførte enheder fra Hærhjemmeværnsdistrikt Århus og Hærhjemmeværnsdistrikt Himmerland-Thy, således det nydannede Hærhjemmeværnsdistrikt dækker samme geografiske område som Midt- og Vestjylland's politi.

Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestjylland dækker samme geografiske område som Midt- og Vestjyllands Politi, og arealet er på i alt 9.607 km2, som strækker sig fra Vejlerne ved Thisted i nord til Tipperne i den sydlige ende af Ringkøbing Fjord, og fra den jyske vestkyst til Silkeborg i øst.
 

siden er under opbygning, der vil komme en nærmere beskrivelse af kompagnierne

Klik eventuelt på kompagni navnet og se deres hjemmeside.

Enheder under HD MIDT- OG VESTJYLLAND

Hjemmeværnsregion II, Viborg den 01.04.1949 - 06.2001

Oberstløjtnant O.E. Busch

Chef for Hjemmeværnsregion II 05.02.1949 – 12.05.1953

Kaptajn H. Bork Hansen

Fg. Chef for Hjemmeværnsregion 13.05.1953 – 30.09.1983

Oberst B. Scheibye

Chef for Hjemmeværnsregion II 01.10.1953 – 31.05.1977

Oberst M.K. Sørensen

Chef for Hjemmeværnsregion II 01.06.1977 – 31.10.1990

Oberst P. Winther

Chef for Hjemmeværnsregion II 01.11.1990 – 31.07.1996

Oberst S.W.B. Wollenberg

Chef for Hjemmeværnsregion II 01.08.1996 – 30.06.2001

Oberst H.P. Christensen

Chef for Lokalforsvarsregion Midt- Nord 01.07.2001 – 31.05.2005

Oberst Bjørn Bruun

Fg. chef for Lokalforsvarsregion Midt- og Nordjylland juni 2005 – april 2006

Chef for Totalforsvarsregion Nordjylland 01.05.2006 – 30.05.2006

Oberst Kurt Koch

Chef for Totalforsvarsregion Midt 01.01.2006 – 30.05.2008

Oberst Jørn M. Sørensen

Chef for Totalforsvarsregion Midt 01.05-2008 - 0x.0x-2013

Oberst Mogens Bech

Chef for Totalforsvarsregion Midt 0x.0x-2013 -

Chefer for hjemmeværnet

Hjemmeværnet

Oprettet den 01.04.1949

Generalmajor S.E. Johnstad-Møller

Chef for Hjemmeværnet 29.08.1948 – 30.04.1959

Frode Jakobsen

Kommiteret for Hjemmeværnet (den civile chef)

Generalmajor P.M. Digmann

Chef for Hjemmeværnet 10.05.1959 – 30.09.1965

Generalmajor O.C. Permin

Chef for Hjemmeværnet 01.10.1965 – 31.08.1977

Generalmajor J. Andreassen

Chef for Hjemmeværnet 01.09.1977 – 31.08.1984

Generalmajor Rud Gotlieb

Chef for Hjemmeværnet 01.09.1984 – 31.05.1993

Generalmajor J. Sverker Nilsson

Chef for Hjemmeværnet 01.06.1993 – 28.02.1998

Generalmajor Ulf Scheibye

Chef for Hjemmeværnet 01.03.1998 – 30.07.2004

Generalmajor Jan S. Norgaard

Chef for Hjemmeværnet 01.08.2004 - 01.05.2010

Generalmajor Finn Winkler

Chef for Hjemmeværnet 01.05.2010

Del siden