Fane fra terrænsportsforeningen i Skive stiftet 1942, af den senere nedkastningschef Jens Toldstrup